Interní seminář České technologické platformy Smart Grid

Seminář11. 4. 2012 proběhl celodenní interní seminář České technologické platformy Smart Grid s názvem Výhodiska konceptu smart grid v ČR, jehož cílem bylo zmapovat problémy energetiky s potenciální vazbou na koncept Smart Grid.