Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy 2012

"Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy" je název tradičního, letos již 17. ročníku dvoudenního semináře pořádaného společností EGU Praha Engineering v Poděbradech ve dnech 20. a 21. listopadu 2012.

Na letošním ročníku konference se podílí naše platforma mimo jiné příspěvkem Ing. Jiřího Roubala, který je věnován strategické výzkumné agendě.