Energetika pro 21. století v ČR

25. 9. 2012 se konal workshop pořádaný Inženýrskou akademií ČR pod názvem „Energetika pro 21. století v ČR".

Na workshopu byla ČTPSG zastoupena Jiřím Borkovcem, který přednesl příspěvek k problematice procesu tvorby SEK.