Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy 2013

"Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy" je název tradičního, letos již 18. ročníku dvoudenního semináře pořádaného společností EGU Praha Engineering v Poděbradech ve dnech 19.a 20. listopadu 2013. Na konferenci vystoupí také členové platformy.