Konference Smart Metering

Česká technologická platforma Smart Grid je odborným garantem konference "Smart Metering", která se koná ve dnech 22. a 23. 10. 2013 v Praze. Předsedajícím prvního dne konference je Jiří Borkovec, výkonný ředitel ČTPSG.