Konference Poděbrady 2014

Dne 3. a 4. června 2014 se bude konat  již 19. ročník dvoudenní konference "Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy", pořádaná jedním z členů naší platformy, společností EGÚ Praha Engineering, a. s., v Poděbradech, v objektu Lázeňské kolonády - mapa.

Česká technologická platforma Smart Grid se stejně jako v minulých letech stala, spolu s časopisem Energetika, partnerem konference, známé mezi odbornou veřejností jako Poděbrady. V řadě odborníků z České republiky i dalších zemí vystoupí se svými prezentaci také zástupci společností, které jsou členy naší platformy, pochopitelně většinou s tématy, která se váží ke konceptu Smart Grid.

Podobně jako v předchozích ročnících je program 19. ročníku členěn na dva hlavní tématické bloky:

I. Elektroenergetika ČR/SR - aktuální stav, výhledy a perspektivy v evropském kontextu

Tématický blok bude orientován na aktuální témata energetiky v národním i evropském kontextu (EU) – proces novelizace legislativy, postavení energetického sektoru v evropských souvislostech, významně rostoucí problém dostupnosti a zabezpečenosti primárních zdrojů, a zkušenosti s praktickou aplikací procesů otevřeného trhu a vyplývající náměty. Bude zakončen panelovou diskusí za účasti zástupců významných subjektů energetiky a určujících institucí.

II. Metodologie a technická řešení pro elektroenergetiku

Tradičně časově dominantní část programu bude zaměřená na technické otázky a problémy řízení ES v nových podmínkách a aktuálních souvislostech a jejich řešení. Bude dále členěna na tématické kapitoly:

  • SMART GRIDS / SMART METERING – APLIKAČNÍ SPEKTRUM; CYBER SECURITY 
  • SPOLEHLIVOST, BEZPEČNOST, KVALITA – SLEDOVANÉ ATRIBUTY ES 
  • WAMS – APLIKAČNÍ SPEKTRUM, VARIANTY WAP A WAC → WAMPAC 
  • SIMULACE A DYNAMICKÉ MODELOVÁNÍ PROCESŮ V ENERGETICE. VIZUALIZACE DAT

Konference je určena pracovníkům sektoru energetiky, energetických provozů, průmyslových subjektů a dopravy, odborníkům inženýrských firem a odborným pracovníkům vysokoškolské sféry ČR a SR.

Zájemci o účast mohou vyžít níže uvedený odkaz na stránky EGÚ Praha Engineering, a. s., kde  najdou podrobný program a další informace, včetně toho, jak se na tuto tak populární konferenci přihlásit.

Dvoudenní odborná konference PODĚBRADY 2014

Těšíme se na setkání v Poděbradech.