3. seminář LDS

Dne 9. dubna 2014 uspořádala Česká technologická platforma Smart Grid již třetí seminář z plánovaného cyklu odborných seminářů určených pro provozovatele lokálních distribučních soustav. Seminář se uskutečnil v konferenční místnost Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR (UTIA), za vydatné organizační podpory jednoho z členů platformy, společnosti EGU Praha Engineering a. s.

Ukázka z prezentace jednoho z příspěvků
Podle programu na semináři vystoupila trojice přednášejících se svými příspěvky.

Bezdrátové dobíjení elektromobilů
Přednášející Ing. Jiří RoubalTECHSYS - HW a SW, a.s., www.techsys.cz

Ukázka prezentace
Technická aktualita popisující jedno z možných řešení nabíjení elektromobilů, využívající principy a řešení objevené nebo vynalezené slavným Nicola Teslou. Popisované řešení je výsledkem práce odborníků z neméně slavného MIT, dopracované až do podoby komerčně nabízeného řešení společnosti WiTricity a použitého největším světovým výrobcem osobních automobilů, společností Toyota.

Řídicí systémy objektů LDS
Přednášející Ing. Jiří RoubalTECHSYS - HW a SW, a.s., www.techsys.cz

Ukázka prezentace
V příspěvku autor rekapituluje strukturu distribučních sítí LDS, a vyjmenovává jejich typické objekty (stanice), pro které pak uvádí možné příklady řešení jejich řídicích systémů (ŘS). Pro popis využívá terminologii i základní strukturu vycházející ze známého a stále se rozšířujícího mezinárodního standardu IEC 61850. Zásady tohoto standardu využívá při definici hierarchické struktury řídicích systémů nejen jedné LDS, ale i skupiny  LDS, které jsou řízeny společně z jednoho centra.

Kvalita dodávek elektrické energie
Přednášející Ing. Jan ŠefránekEnergetický regulační úřad, www.eru.cz

Ukázka prezentace
Autor svůj příspěvek zahájil slovy, že: "Elektřina se v liberalizovaném prostředí stala zbožím, které musí mít jasně definovanou kvalitu." Pokračoval pak tím, že kvalitu elektřiny rozdělil na tří základních oblastí: kvalita napětí, nepřetržitost (plynulost) dodávek elektřiny a komerční kvalita. V dalších částech pak tyto tři oblasti konkretizoval, nejen s ohledem na související metodiku a legislativu, ale uvedl konkrétní příklady vyhodnocení kvality dodávek našich tří velkých distributorů. V závěru příspěvku autor uvedl novinky, které v oblasti statistiky a vykazování na všechny účastníky z oblasti energetiky, tedy včetně LDS, čekají v letošním roce.

Zpětné vlivy do distribučních soustav
Přednášející Ing. František Vybíralík, CSc. EEC

Ukázka prezentace
Kvalita dodávky elektrické energie není jen záležitostí distributorů, ale významnou měrou se na ní podílejí i samotní odběratelé, případně i malí a střední výrobci elektrické energie. Autor ve svém příspěvku, po počátečním vymezení pojmů kvality elektrické energie a zpětných vlivů, které tuto kvalitu mohou zásadním způsobem ovlivnit, podrobným a názorným způsobem popsal a vysvětlil jednotlivé případy takových vlivů. V závěru pak přehledně shrnul charakteristiky a chování typických zdrojů malého a středního výkonu (vesměs OZE a zejména pak FVE), které jsou připojovány do distribučních sítí nn a vn. 
Download využívá technologii Google
Po zobrazení stránky z výše uvedeného odkazu zahájíte stahování stiskem kláves Ctrl+S nebo volbou v menu Soubor - Stáhnout/File - Download

Prezentace příspěvků ve formátu pdf jsou uloženy ve společném souboru ve formátu zip a zakódovány heslem, které bylo zasláno všem účastníkům semináře. V případě, že jste se semináře nezúčastnili a máte o prezentace zájem, kontaktujte nás prosím mailem na smartgrid.cz@gmail.com. V případě, bude-li to možné (rozhodne o tom autor příspěvku), zašleme vám příspěvek nebo odkaz na něj mailem, případně vám zprostředkujeme kontakt s jeho autorem.