E 2014 - Seminář č. 5 - Akumulace elektrické energie a tepla

Dne 28. května 2014 se bude konat další další ze seminářů tradičního Cyklus E 2014, pořádaného jedním z členů naší platformy, společností EGÚ Praha Engineering, a. s. Hlavní téma semináře Akumulace elektrické energie a tepla - Řešení volatility OZE a systémových požadavků řízení ES.

Česká technologická platforma Smart Grid je spolu s časopisem Energetika partnerem tohoto cyklu.

Organizační pokyny a podrobnosti programu jsou uvedeny zde.