5. seminář LDS

Dne 9. září 2014 uspořádala Česká technologická platforma Smart Grid již pátý seminář z plánovaného cyklu odborných seminářů určených pro provozovatele lokálních distribučních soustav. Seminář se uskutečnil v konferenční místnost společnosti EGÚ Praha Engineering, a.s., jednoho z členů platformy, za jeho vydatné organizační podpory.

Podle programu na semináři vystoupila trojice přednášejících se svými příspěvky.

Aktuální stav příprav novel energetického zákona a zákon o podpoře obnovitelných zdrojů
Přednášející Ing. Ladislav Havel, ředitel odboru elektroenergetiky, MPO, www.mpo.cz
  • Nejvýznamnější změny
  • Připomínky a stav schvalování
Separáty a ostrovy v energetických sítích
Přednášející Ing. Jiří Bermann, ABB, www.abb.cz
  • Principy ostrovního provozu a jeho význam
  • Technologické možnosti řešení ostrovního provozu
  • Ostrovní provozy v kontextu Smart Grid
  • Potencial OZE pro ostrovní provozy
  • Příklady z praxe v ČR
Obchodovani na burze PXE
Přednášející Ing. David Kučera, generální sekretář PXE, www.pxe.cz
  • Co je PXE a co umožňuje?
  • Způsob obchodování
  • PXE jako příležitosti pro LDS?

Download prezentací

Prezentace příspěvků ve formátu pdf jsou uloženy ve společném souboru ve formátu zip.
__________________________________________________________________________
Download využívá technologii Google
Stahování z výše uvedených odkazu zahájíte po zobrazení náhledu stiskem kláves Ctrl+S nebo volbou v menu (symbol pro download).
Soubory ve formátu pdf jsou čitelné pomocí software Adobe® Reader®. V případě, že tento software nemáte k dispozici, můžete jej získat zdarma zde.