6. seminář LDS

Dne 22. října 2014 uspořádala Česká technologická platforma Smart Grid již šestý seminář z plánovaného cyklu odborných seminářů určených pro provozovatele lokálních distribučních soustav. Seminář se uskutečnil v konferenční místnost společnosti EGÚ Praha Engineering, a.s., jednoho z členů platformy, za jeho vydatné organizační podpory.

Podle programu na semináři vystoupila trojice přednášejících se svými příspěvky.

Legislativa LDS
Přednášející Ing. Pavel Círek, ERÚ, www.eru.cz
  • pravidla provozování – legislativní změny
  • vzorová pravidla LDS s komentářem
  • schvalování pravidel
  • povinnosti LDS vykazovat a zveřejňovat informace
Řešení pro energetiku LDS a optimalizace jejich provozu
Přednášející Ing. Jakub Rous, Energetické služby PREměření, a.s., www.premereni.cz
  • ekonomika provozu kogenerační jednotky 
  • diagnostika a optimalizace provozu sítě (termovize, meření spotřeb, provoz trafostanice a jiné) 
  • možnosti omezování maxim spotřeby u elektřiny a plynu 
Virtuální elektrárny a systém řízení decentralizovaných zdrojů elektrické energie
Přednášející Ing. Martin Plchút, Siemens s.r.o., www.siemens.cz
  • Definování distribuovaných zdrojů energie (výrobce, spotřebitel, skladování)
  • Plánování, provoz a monitoring pomocí systému řízení.
  • Snadná integrace s energetickým trhem a elektrickou soustavou. 

Download prezentací

Prezentace příspěvků ve formátu pdf jsou uloženy ve společném souboru ve formátu zip a zakódovány heslem, které bylo sděleno na semináři a bude také zasláno mailem všem účastníkům. V případě, že jste se semináře nezúčastnili a máte o prezentace zájem, kontaktujte nás prosím mailem na smartgrid.cz@gmail.com. V případě, bude-li to možné (rozhodne o tom autor příspěvku), zašleme vám příspěvek nebo odkaz na něj mailem, případně vám zprostředkujeme kontakt s jeho autorem.
__________________________________________________________________________
Download využívá technologii Google
Stahování z výše uvedených odkazu zahájíte po zobrazení náhledu stiskem kláves Ctrl+S nebo volbou v menu (symbol pro download).
Soubory ve formátu pdf jsou čitelné pomocí software Adobe® Reader®. V případě, že tento software nemáte k dispozici, můžete jej získat zdarma zde.