Otevřené dopisy ministrům...

Konference E-mobilita a Smart Grid fórum Praha 2014, která proběhla v listopadu loňského roku, odpověděla na celou řadu otázek, týkajících se problematiky elektromobilů i chytrých sítí. Stejně tak ale, možná dokonce ve větší míře, celou řadu nových otázek nastolila. Zejména takových, které mají přímou souvislost s tím, co je nebo by, alespoň podle našeho názoru, mělo být v gesci dvou našich ministerstev. Ministerstva dopravy a Ministerstva průmyslu a obchodu. A tak dali členové organizačního výboru konference hlavy dohromady, a na základě vyhodnocení témat, která byla jak součástí příspěvků jednotlivých přenášejících, tak i následných panelových diskusích a v nich vznesených otázkách a odpovědích, formulovali závěry, které byly ve formě otevřených dopisů zaslány ministrům obou výše uvedených ministerstev.

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo průmyslu
a obchodu
Texty dopisu pro ministra dopravy pana Ing. Dana Ťoka si můžete přečíst zde, text dopisu pro ministra průmyslu a obchodu pana Ing. Jana Mládka, CSc. pak zde.