E 2015 Seminář III.

Dne 25. března 2015 se bude konat další další ze seminářů tradičního Cyklu E 2015, pořádaného jedním z členů naší platformy, společností EGÚ Praha Engineering, a. s.

Název semináře:

WAMS - PRINCIPY A METODY - SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PRO ENERGETIKU

Hlavní témata semináře jsou:
  • WAMS - technologie včasného varování provozovatele elektro-energetické soustavy – zabránění systémové nestabilitě a přetížení, zabránění kaskádovým výpadkům vedoucím k blackoutům, podpora spínání, vyhodnocování kvality elektřiny
  • WAMS - monitorování rozlehlých sítí pomocí rozsáhlých měření synchronních fázorů (PMU). Synchronizace technologických měření – aplikace GPS, Galileo (možnosti synchronizace s vyšší přesností). Přenosy a ukládání dat.  Analýza, klasifikace a inteligentní zpracování - výstupy pro řízení elektrosoustav, vč. podpory řízení poruch. WAMPS/WAMPAC ... progresivní varianty
  • Techniky identifikace a lokalizace poruch ve  venkovních a kabelových sítích a jejich řízení
  • Analýza, klasifikace a inteligentní zpracování alarmů v  dispečerských informačních systémech, podpora řízení poruch.
Přihláška, organizační pokyny a podrobnosti programu jsou uvedeny zde.

Česká technologická platforma Smart Grid je spolu s časopisem Energetika partnerem tohoto cyklu. Podívejte se na další akce, které naše platforma pořádá nebo se jich účastní jako spolupořadatel nebo partner.