E 2015 Seminář IV.

Dne 22. dubna 2015 se bude konat další další ze seminářů tradičního Cyklu E 2015, pořádaného jedním z členů naší platformy, společností EGÚ Praha Engineering, a. s.

Název semináře:

KONCEPT SMART GRIDS & METERING - ROZVÍJENÝ TREND NEJEN V ELEKTROENERGETICE. ZÁMĚRY A VÝHLEDY V ČR

Hlavní témata semináře jsou:
  • Koncept SMART GRIDS a jeho dopad na zvyšování spolehlivosti dodávky elektrické energie. Principy a klíčové komponenty. Akumulace, Integrace zdrojů, Virtuální elektrárny.  Reflexe požadavků Kritické infrastruktury. Elektromobilita .....  Vývojové trendy
  • Nové přístupy ke komplexnímu řízení distribučních oblastí s distribuovanou výrobou. Aktivní sítě. Záměry a realizace v ČR. NAPSG.
  • Komunikační koncept plně pokrývající komunikační infrastrukturu ve všech úrovních energetické sítě. SMART GRID CYBER SECURITY GOVERNANCE
  • SMART METERING - Procesy automatizace obchodních měření (AMM). Aktuálně plus výhledy. Home area networks (HANs). Legislativa.
Přihláška, organizační pokyny a podrobnosti programu jsou uvedeny zde.

Česká technologická platforma Smart Grid je spolu s časopisem Energetika partnerem tohoto cyklu. Podívejte se na další akce, které naše platforma pořádá nebo se jich účastní jako spolupořadatel nebo partner.