E 2015 Seminář V.

Dne 20. května 2015 se bude konat další další ze seminářů tradičního Cyklu E 2015, pořádaného jedním z členů naší platformy, společností EGÚ Praha Engineering, a. s.

Název semináře:

AKUMULACE ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA - ŘEŠENÍ SYSTÉMOVÝCH POŽADAVKŮ ŘÍZENÍ ES VČ. VOLATILITY ZDROJŮ

Hlavní témata semináře jsou:
  • Akumulace elektrické energie, přímá i nepřímá akumulace
  • Principy a technická řešení (nízkokapacitní a vysokokapacitní akumulace)
    • Systémy lokální akumulace energie pro vlastní (lokální) produkci energie
    • Systémy akumulace na bázi rotačních hmot, na bázi chemických přeměn, kryotechnologie aj.
  • Vysokoteplotní systémy akumulace pro solární termální elektrárny
  • Zprostředkované využití „přebytků“ energie – elektromobily, baterie, bezdrátové dobíjení baterií
  • Hydrogen storage – perspektivní technologie a aplikační možnosti v sektoru energetiky
Přihláška, organizační pokyny a podrobnosti programu jsou uvedeny zde.

Česká technologická platforma Smart Grid je spolu s časopisem Energetika partnerem tohoto cyklu. Podívejte se na další akce, které naše platforma pořádá nebo se jich účastní jako spolupořadatel nebo partner.