Nabídka pro provozovatele LDS

Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou jednotného poskytování služeb pro provozovatele lokálních distribučních společností.

Permanentní změny energetickém prostředí vyvolávají stále větší požadavky na obsluhu a provoz energetického zařízení. Nové požadavky vyplývající z evropské politiky zpřísňují a komplikují pravidla pro provoz všech regulovaných energetických subjektů. V novém prostředí by měly subjekty podporovat jednotný přístup při projednávání a připomínkování dotčených právních předpisů a změn v regulované oblasti. Dále jsou požadavky vlastníků sítí zaměřeny na efektivní provoz a přehlednost energetického hospodářství při plnění požadavků legislativy se zaměřením na optimalizaci a vyšší efektivitu provozu.

Nabízíme Vám profesionální úroveň zastřešení energetických služeb včetně jejich zajištění vhodnými technologickými prostředky v oblastech:
  • Dopady energetické legislativy
  • Speciální energetické oblasti (OZE, KVET, lokální provoz, …)
  • Vývojové trendy v elektroenergetice
  • Oblast energetických úspor
  • Podpora v oblasti správy distribučních dat (změnová řízení, dimenzování, …)
  • Detailní měsíční reporting (grafické znázornění, kumulace)
  • Optimalizace odběrových parametrů v OPM
  • Podpora komunikace s CDS OTE
V průběhu měsíce června Vám zašleme dotazník zjišťující strukturu Vašich potřeb s prosbou o jeho vyplnění. Po vyhodnocení dotazníků od jednotlivých provozovatelů lokálních distribučních soustav Vás budeme informovat o zpracovaných výsledcích, včetně návrhu společného postupu v této oblasti.

S pozdravem

Ing. Jaromír Beran, předseda představenstva České technologické platformy Smart Grid
Ing. Jaroslav Hendrych, jednatel společnosti Landis+Gyr, s.r.o.
Ing. Martin Michek, jednatel společnosti PMAC, spol. s r.o.