11. seminář LDS

Dne 4. listopadu 2015 uspořádala Česká technologická platforma Smart Grid již jedenáctý seminář z plánovaného cyklu odborných seminářů určených pro provozovatele lokálních distribučních soustav. Seminář se uskutečnil v konferenční místnost Ústavu teorie informace a automatizace AV, (UTIA), za vydatné organizační podpory EGÚ Praha Engineering, a.s., jednoho z členů platformy.

Podle programu vystoupili přednášející se svými příspěvky:

Výběr aktualit z největšího energetického meetingu v ČR „Energetika 2015“ 
Přednášející  Ing. Martin Michek, jednatel společnosti PMAC spol. s r.o.
 • Státní energetická koncepce
 • Národní akční plán Smart Grid
 • Vlivy na výši regulovaných cen elektřiny 2016
 • Základní principy nové tarifní politiky 
Dotační program OPPIK - připravované dotace pro distribuční soustavy
Přednášející Ing. Jiří Borkovec, Česká technologická platforma Smart Grid
 • Technologie spojené s poskytováním informací o průběhu odběrového chování LDS
 • řídící systém lokální bilance
 • Řízení spotřeba v závislosti na akruálním tarifu a rezervovaném příkonu
 • Nasazení technologických prvků řízení napětí a prvků řízení jalového výkonu
 • Vyhodnocení kvality dodávky elekrické energie
 • Podpora pro nízkouhlíkovou energetiku v působnosti LDS
Společné zastupování a podpora energetických služeb pro LDS
 • Prezentace záměru založení České asociace provozovatelů LDS
Dílčí témata:
 • Společné prosazování zájmů a zastupování LDS v ČR,
Přednášející Ing. Jaromír Beran, CSc., Česká technologická platforma Smart Grid a Ing. Martin Michek, jednatel společnosti PMAC spol. s r.o.
 • Cílená podpora pro provozovatele LDS
Přednášející Ing. Martin Michek, jednatel společnosti PMAC spol. s r.o.

Systém sběru a zpracování dat a odesílání dat na OTE 
Přednášející Ing. Jaroslav Marek, Landis+Gyr s.r.o.
 • Data v měřicích přístrojích pro využití zpracování v LDS
 • Sběr dat, komunikace s měřicími přístroji, využití periferií
 • Data pro systémy komunikace s operátorem trhu a jejich zpracování
Užití regulátorů platformy e-Point v LDS
Přednášející Ing, Milan Švec, Landis+Gyr s.r.o.
 • Elektrická energie, teplo, zemní plyn
 • Synergie úloh regulace a monitoringu spotřeby energií dle sjednaných odběrových diagramů s dálkovými odečty spotřeby energií koncových odběratelů
 • Bilance nákup/výroba/distribuce/spotřeby/ztráty
 • Organizační pokyny a podrobnosti programu jsou uvedeny v pozvánce

Prezentace příspěvků ve formátu pdf jsou uloženy ve společném souboru ve formátu zip (bez hesla).
____________________________________________________________________
Download využívá technologii Google
Stahování z výše uvedených odkazu zahájíte po zobrazení náhledu stiskem kláves Ctrl+S nebo volbou v menu (symbol pro download).
Soubory ve formátu pdf jsou čitelné pomocí software Adobe® Reader®. V případě, že tento software nemáte k dispozici, můžete jej získat zdarma zde.