12. seminář LDS

Dne 21. ledna 2016 uspořádala Česká technologická platforma Smart Grid již dvanáctý seminář z plánovaného cyklu odborných seminářů určených pro provozovatele lokálních distribučních soustav. Seminář se uskutečnil v konferenční místnost Ústavu teorie informace a automatizace AV, (UTIA), za vydatné organizační podpory EGÚ Praha Engineering, a.s., jednoho z členů platformy.

Podle programu vystoupili přednášející se svými příspěvky:

Zahájení 
Přednášející Ing. Jiří Borkovec, Česká technologická platforma Smart Grid
 • Organizace cyklu seminářů pro LDS
 • Programová náplň
Dotační program OPPIK – Smart Grid I. 
Přednášející Mgr. Milan Kyselák, Odbor implementace strukturálních fondů MPO
 • Rámcové podmínky chystaného programu pro distribuční soustavy
 • Možnosti využití pro provozovatele LDS
Efektivní využívání elektrické energie pro LDS a jejich odběratele,
Přednášející Pavel Havlíček, Kolektor Sisteh d.o.o., Slovinsko
 • Měření spotřeby el. energie systémem KEM
 • Zpracování naměřených dat
 • Možnosti využití v LDS
ERU a provozovatele LDS
Přednášející Ing. Petr Kulovaný, ERU
 • Legislativa a problematika provozování distribučních soustav
 • Regulatorní změny v roce 2016
Přednášející Ing. Jan Šefránek, ERU
 • Problematika sledováni kvality
 • Souhrné zprávy
Příprava založení České asociace provozovatelů LDS 
Přednášející Ing. Martin Michek, člen přípravného výbor ČAPLDS a jednatel společnosti PMAC spol. s r.o.
 • Informace o stavu příprav k založení ČAPLDS
 • Informace o ustanovující schůzi ČAPLDS

Download prezentací
Prezentace příspěvků ve formátu pdf jsou uloženy ve společném souboru ve formátu zip (bez hesla).
____________________________________________________________________
Download využívá technologii Google
Stahování z výše uvedených odkazu zahájíte po zobrazení náhledu stiskem kláves Ctrl+S nebo volbou v menu (symbol pro download).
Soubory ve formátu pdf jsou čitelné pomocí software Adobe® Reader®. V případě, že tento software nemáte k dispozici, můžete jej získat zdarma zde.