E 2016 - seminář I.

Dne 27. ledna 2016 se bude konat další další ze seminářů tradičního Cyklu E 2015, pořádaného jedním z členů naší platformy, společností EGÚ Praha Engineering, a. s.

Místo konání Konferenční místnost, Ústav teorie informace a automatizace AV, (UTIA). Adresa Areál AV ČR, Praha 8, Pod Vodárenskou věží 4, (modrá budova). Zobrazení na mapě, naplánování trasy.

Název semináře:

ENERGETIKA VE SVĚTLE STRUKTURÁLNÍCH ZMĚN V EVROPSKÝCH SOUVISLOSTECH. TRENDY A PERSPEKTIVY

Hlavní témata semináře jsou:
  • Strukturální změny energetického sektoru v evropském kontextu. Priority. Energetická unie. Energiewende?
  • ES ČR z hlediska požadavku zabezpečenosti dodávky elektrické energie; aktuální stav a výhledy (disponibilita primárních zdrojů, jaderná energetika, požadavky na přenos a distribuci elektrické energie, pro blízkou perspektivu, Smart Grid koncept … ). Kybernetická bezpečnost - nový trend doby 
  • Legislativní prostředí, postupný proces modifikace a implementace sekundární legislativy. Snižování energetické náročnosti … Trend: Akcent bezuhlíkaté energetiky. Surovinová základna a politika státu.
  • Procesy a vývojové trendy trhu s elektrickou energií; PXE. Obchodování s emisemi.
Přihláška, organizační pokyny a podrobnosti programu jsou uvedeny zde.

Česká technologická platforma Smart Grid je spolu s časopisem Energetika partnerem tohoto cyklu. Podívejte se na další akce, které naše platforma pořádá nebo se jich účastní jako spolupořadatel nebo partner.