Czech Technology Platform Smart Grid Award

Česká technologická platforma se rozhodla podpořit rozvoj inteligentních sítí, udělováním ocenění Czech technology platform Smart Grid Award vybraným projektům, které přispěly k rozvoji konceptu smart grid v ČR. K tomuto rozhodnutí nás přivedl mimo jiné úspěch švýcarského projektu Solar Impuls 2, který nám nalehavě připomněl nutnost rozvoje konceptu smart grid/smart energy v ČR.

26. července 2016 skončila spektakulární cesta kolem světa solárního elektroletadla Solar Impuls 2. Na cestě dlouhé 40 tisíc km se střídali piloti Bertrand Piccard a Andre Borschberg, kteří jsou zároveň iniciátory projektu Solar Impuls. Letadlo vybavené solárními články a bateriemi mohlo letět i v noci a na své cestě kolem světa nepotřebovalo  žádnou další energii než tu, kterou si samo vyrobilo ve fotovoltaických článcích a neprodukovalo tedy žádné emise. Více o projektu na www.solarimpulse.com. Tato událost přinesla jen další názorný příklad toho  jak technologie mohou měnit náš svět. Podobně jako smartphony a počítače změnily každodenní život jednotlivců, mohou technologie použité v projektu Solar Impuls změnit podobu energetiky a využívání energie v dopravě a celé společnosti. Projekt Solar Impuls mimo jiné dokazuje, že vize bezemisní energetiky   je reálně dosažitelná.

Solar Impulse 2

Sdružení Česká technologická platforma Smart Grid od svého založení poukazuje na důležitost rozvoje inteligentních sítí nejen jako předpoklad pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie, ale řadu dalších odvětví jakými jsou  např. obchod s elektřinou, akumulace elektřiny, elektromobilita, inteligentní domy a inteligentní města, krizové zásobování elektřinou a efektivní využívání elektrické energie. Bohužel Česká republika zaostává ve všech uvedených oblastech za většinou vyspělých zemí v Evropě i ve světě a  nemá pro tyto oblasti žádný koncept rozvoje ani koordinovanou podporu. Například od zavedení dlouho připravované nové tarifní struktury v roce 2017, bylo upuštěno pro její nevhodnost v současných podmínkách daných mimo jiné absencí inteligentního měření. Z podobných důvodů zjednodušené závádění obnovitelných zdrojů plánované od roku 2017,  obsahuje podmínku nedodávat do sítě žádnou elektřinu, což je ve zřejmém rozporu s efektivním využíváním elektrické energie. 

Na druhé straně jsme svědky zajímavých průkopnických aktivit mnoha organizací, které mnohdy z bez jakékoliv státní podpory a koordinace přinášejí pozoruhodná inovativní řešení. Pokládáme tyto aktivity a projekty z nich vzešlé v kontextu aktuálních podmínek v ČR za  nesmírně cenné nejen pro své konkrétní výsledky a praktické zkušenosti, ale také jako  inspiraci a příklad novátorského přístupu, který přijímá nové výzvy a neúnavně hledá nová řešení.

Z těchto důvodu jsme se rozhodli vypsat pro rok 2016 ocenění Czech Technology Platform Smart Grid Award a upozornit na vybrané projekty udělením této ceny. V roce 2016 vybereme 6 projektů, které významně přispívaji k rozvoji inteligentních sítí v ČR a přispějeme tak k publicitě často málo známých projektů.