Pozvánka na 18. seminář LDS

ČTPSG připravila cyklus odborných seminářů věnovaných problematice lokálních distribučních soustav (LDS).

18. seminář cyklu se bude konat ve středu 22. března 2017 (středa). Místo konání EGÚ Praha Engineering a. s. Adresa Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice. Zobrazení na mapě, naplánování trasy automobilem.

Připravovaný program:

1. Zahájení, Ing. Jiří Borkovec, Česká technologická platforma Smart Grid
  • organizace semináře
  • aktuality (Žofínské fórum, elektromobilita ve vládě ČR, atd.)
2. Zimní energetický balíčekIng. Zdeněk Danielovský, MPO
  • obsah a cíle navrhovaných legislativních změn
  • potenciální dopad a význam pro LDS 
3. Plynové kogenerační jednotky pro KDS, Ing. Milan Šimoník, COGEN
  • princip, bilance, tech, řešení KGJ
  • podpora výroby elektřiny z KVET
  • legislativní podmínky pro instalaci a provoz KGJ
  • provoz KGJ v LDS
4. Zkušenosti s provozem bilančního systému v LDS, přednáška se připravuje
  • praktické zkušenosti s budováním bilančního systému v LDS
  • zkušenosti z provozu, přínosy pro LDS
Organizační pokyny a podrobnosti programu jsou uvedeny v pozvánce