Seminář Demand Side Response, Varšava


Česká technologická platforma Smart Grid stala čestným patronem semináře organizovaného společností CBE Polska, tentokrát na téma Demand Side Response - Custorem, Market, Technology, které se bude konat 12. října 2017 ve Varšavě.


Z úvodních slov pořadatelů vyjímáme pár slov o tom, co je to vlastně Demand Side Management:

Demand Side Management (DSR) znamená to, že podniky i ostatní spotřebitelé zvyšují, snižují nebo přesunují svou spotřebu elektrické energie v reakci na informace od distributora a pomáhají mu tak vyrovnat celkovou bilanci elektrické energii. Na oplátku za to od něj dostávají zajímavé finanční pobídky, které nejenže vedou ke snížení jejich účtů za elektrickou energii, ale také přispívají k omezování jimi zanechané uhlíkové stopy. Účast v DSR má smysl pro všechny podniky, které jsou skutečně odpovědné za životní prostředí a chtějí zvýšit svou energetickou účinnost.

Je zajímavé číst tato slova, které proces DSR staví do poněkud jiného rámce, než na který jsme dosud zvyklí. Do rámce, ve kterém se distributoři a spotřebitelé stávají partnery v cestě za zvyšování energetické účinnosti a efektivnosti a těmi, kterým není lhostejné životní prostředí.

Detailní informace o semináři, programu a možnostech účasti si můžete přečíst zde.

Z přednášek a diskusních panelů, semináře vybíráme:
  • Introductory speech - DSR implementation on the Polish National Energy Grid (KSE)
  • DSR/DSM services in Poland - new services, new market
  • Case Study: DSR / DSM solutions in Europe
  • Case Study: TSO / DSO’s role in balancing the energy system
  • Case Study: Advanced Building Energy Management Systems (BEMS). Projects in Poland and Europe
  • Case Study innogy Stoen Operator: Voltage regulation in distribution networks - use for DSR services
________________________________________________________________________
CBE Polska je tradiční polský pořadatel a organizátor odborných akcí, konferencí a seminářů.

Další akce pořadatele: http://cbepolska.pl/en/events