Oznámení

Vážení přátelé,

s lítostí vám musíme oznámit, že dne 13. srpna zemřel Ing. Antonín Popelka, zástupce zakládajícího člena České technologické platformy Smart Grid, společnosti AIS spol. s r.o. v Brně. V prvních letech činnosti Platformy stál v čele jejího představenstva a i poté, kdy se i díky své dlouhotrvající vážné nemoci soustředil především na práci ve společnosti AIS, kterou spoluzaložil a do posledních chvil i řídil, se aktivně a se zájmem práce v našem sdružení účastnil.


Antonína Popelka se téměř se po celou dobu svého profesního působení zabýval oblastí monitorování a řízení procesů v energetice. Znali jsme ho jako člověka a odborníka, který se objevil vždy tam, kde vznikalo něco nového. A nejen to. Velmi často to byl právě on, kdo byl svým osobním nasazením, znalostmi, organizačními dovednostmi a zejména schopností předvídat směr budoucího rozvoje, hlavním iniciátorem praktického uplatnění celé řady novinek. Bez nadsázky je o něm například možné hovořit jako o člověku, který českým energetikům ukázal, jak užitečný pro ně může být systém GPS a jeho využití v aplikacích synchronního měření fázorů.

Antonín byl nejen odborník na slovo vzatý, byl i spolehlivým kolegou a pro celou řadu z nás i blízkým přítelem. Bude nám všem chybět.

Čest jeho památce.

Česká technologická platforma Smart Grid
Praha, 17. Srpna 2017