19. seminář LDS - návštěva Smart City Aspern Víden

Po krátké pauze jsme připravili další, v pořadí již 19., tentokrát trochu neobvyklý seminář pro LDS.

Úvodem ještě krátké vysvětlení k plánované náplni seminářů, které bude pořádat Česká technologická platforma Smart Grid. V současné době již funguje Česká asociace provozovatelů lokálních distribučních soustav, kterou jsme spoluzakládali, a která se operativně věnuje všem relevantním a aktuálním otázkám provozu LDS (viz http://www.caplds.cz) a hájí zájmy provozovatelů LDS při jednání o legislativních a regulatorních změnách. S ohledem na výše uvedenou činnost ČAPLDS se Česká technologická platforma Smart Grid chce nadále soustředit na speciální technologická témata, aktuální trendy a konceptuální řešení, jejichž potřebu přináší dnešní dynamický vývoj energetiky a společnosti jako takové.

Když jsme v lednu tohoto roku otevřeli na semináři téma elektromobility jako příležitost pro LDS, vyvolalo to vášnivou diskuzi. Někteří účastníci semináře pokládali toto téma za příliš futuristické a pro provoz LDS zcela irelevantní. Netušili jsme ještě, jak rychle se bude situace v ČR měnit. V únoru vyhlásila vláda podporu rozvoje elektromobility a společnosti ČEZ a Škoda Auto deklarovali spolupráci. Škoda Auto bude vyrábět elektromobily (již v roce 2019 uvede plug in hybrid Superb a v roce 2020 elektromobil eVision) a ČEZ bude stavět nabíjecí stanice. Elektromobily se tak stanou i v ČR celkem běžným dopravním prostředkem a nabíjecí stanice se stanou samozřejmou součásti energetiky a významným segmentem v odběru elektřiny. 

Podobným tématem je koncept smart city, který je v České republice nejčastěji spojován s tzv. chytrými lavičkami a chytrými sloupy veřejného osvětlení, ale ve skutečnosti obsahuje sofistikované modely spolupráce na energetickém trhu, který využívá technicko-organizační mechanismy jako např. prosumery, agregátory, dynamické tarify, akumulaci, decentrální zdroje, elekromobilitu apd. Takovýto koncept smart city nám může připadat v kontextu aktuální situace české energetiky jen jako nějaká futuristická vize (chybí nám jak příslušní legislativa, tak technologie), ale i v tomto případě se můžeme stát svědky rychlých změn. Některé zmíněné "mechanismy" se již dostávají do české energetické legislativy na základě tzv. zimního balíčku. A že se nejedná jen o nějaké teoretické vize, se můžeme snadno přesvědčit. V nedaleké Vídni byla letos otevřena první, pilotní část městské části Aspern koncipované jako smart city, kde se ověřují všechny uvedené funkcionality a související technologie. (viz též http://www.ascr.at/


Pravě Smart City Aspern je téma příštího, již 19. semináře LDS, během kterého si můžeme Smart City Aspern prohlédnout a osahat a v tzv. demo centru se seznámit nejen se uvedenými mechanismy energetického trhu a příslušnými technologiemi, ale i se způsobem budování smart city.

Věříme, že energetické koncepty využívané ve smart city lze využít i v rámci LDS, nebo dokonce, že některá LDS se mohou stát zárodkem smart city svého regionu, svého města, své čtvrti apod. LDS se tak mohou stát průkopníky v zavádění konceptu smart city, podobně jako některé LDS se již staly úspěšnými průkopníky v zavádění inteligentního měření. 

Využijte jedinečné příležitosti k seznámení se s pilotním projektem smart city Aspern ve Vídni, během jednodenního semináře, který pořádáme 25. ledna 2018. Předběžný program a organizační podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce. Počet účastníků je striktně omezen, o zařazení do semináře rozhoduje pořadí přihlášených.