Pozvánka na 19. mimořádný seminář LDS

ČTPSG připravila cyklus odborných seminářů věnovaných problematice lokálních distribučních soustav (LDS).

19. seminář cyklu se bude konat ve čtvrtek dne 25 .1. 2017 od 10.00 do cca 18:00 hod. Tento seminář je organizován jako výjezdní. Na programu semináře je návštěva pilotního  projektu Smart City Aspern Víden, přednášky v demo centrum (překládané do češtiny) a prohlídka technologických zařízení.

Připravovaný program:
  • Společný odjezd autobusem z Brna do Vídně, sraz na parkovišti před hotelem Grand v 10:00 hod.
  • Návštěva pilotního projektu  Smart City Aspern Vídeň
  • Návrat do Brna cca v 18:00 hod.
Upřesnění programu bude následovat, sledujte aktuality na webu platformy.
Organizační pokyny a podrobnosti programu jsou uvedeny v pozvánce.