Odpověď ministra průmyslu a obchodu na otevřený dopis

Přinášíme odpověď ministra v demisi pana Tomáše Hünera na náš otevřený dopis. Obsáhlá  odpověď popisuje aktuální situaci  kolem NAP SG poměrně pozitivně, nicméně na některé   důležité otázky stále postrádáme odpověď. Např.   kdy bude rozhodnuto o  implementaci  inteligentního měření nebo jaký je  aktuální harmonogram NAP SG.  V neposlední řadě  pokládáme za evidentně chybné nezabývat se multiutilitním měřením v době, kdy  už  v ČR probíhá nasazování chytrých měřičů v distribuci vody, plynu i tepla a potřeba kordinace je zde  zcela zřejmá.Odpověď ministra v demisi pana Tomáše Hünera si můžete ve formátu pdf stáhnout zde.
________________________________________________________________________
Otevřený dopis panu ministrovi Tomáši Hünerovi, na která pan ministr výše odpovídá, si ve formátu pdf můžete stáhnout zde.

Zprávu o průběžném vyhodnocení plnění Národního akčního plánu pro chytré sítě (NAP SG) si můžete ve formátu pdf sáhnout zde (Odkaz vede přímo na webové stránky MPO).
________________________________________________________________________
Download ze stránek České technologické platformy Smart Grid využívá technologii Google.
Stahování z výše uvedených odkazu zahájíte po zobrazení náhledu stiskem kláves Ctrl+S nebo volbou v menu (symbol pro download).
Soubory ve formátu pdf jsou čitelné pomocí software Adobe® Reader®. V případě, že tento software nemáte k dispozici, můžete jej získat zdarma zde.