Otevřený dopis ministryni obchodu a průmyslu 2018

Naší platformě, která má téma chytrých sítí ve svém názvu, není samozřejmě vývoj v oblasti Smart Grid v české energetice lhostejný. Jak by každý jistě očekával, tématem, které se zdá být pro vývoj energetiky (a nejenom té elektro) klíčový, se zabýváme soustavně. Není tedy divu, že se zájmem sledujeme aktivity týkající se uplatnění konceptu Smart Grid na národní úrovni.

Situace a současný stav kolem implementace závěrů tzv. Národního akčního plánu pro chytré sítě (NAP SG) nás přinutila k zamyšlení, které vyústilo v roce 2016 k napsání otevřeného dopis tehdejšímu ministrovi Janu Mládkovi. Od té doby se začaly některé cíle NAP SG naplňovat a v lednu letošního roku byla vládou ČR přijata a poté i uveřejněna Zpráva o průběžném vyhodnocení plnění Národního akčního plánu pro chytré sítě (NAP SG). Mezitím se ministrem vlády, nyní v demisi, stal pan Tomáš Hüner, a tak jsme se, věrni tradici, rozhodli oslovit ho otevřeným dopisem také. Známá situace kolem Vlády ČR vedla k tomu, že ve druhé polovině tohoto roku došlo u nově jmenované vlády ke změně na postu vedení ministerstva a ministryní se stala paní Mara Nováková. Abychom dodrželi kontinuitu, oslovili jsme otevřeným dopisem i novou paní ministryni.


Otevřený dopis panu ministryni Martě Novákové ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.
________________________________________________________________________
Naše předchozí komunikace týkající se NAP SG s MPO:

Otevřený dopis panu ministrovi Tomáši Hunerovi ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.

Zprávu o průběžném vyhodnocení plnění Národního akčního plánu pro chytré sítě (NAP SG) ve formátu pdf si můžete sáhnout zde (Odkaz vede přímo na webové stránky MPO).

Otevřený dopis z roku 2016 panu Janu Mládkovi ve formátu pdf si můžete sáhnout zde.
________________________________________________________________________
Download ze stránek České technologické platformy Smart Grid využívá technologii Google.
Stahování z výše uvedených odkazu zahájíte po zobrazení náhledu stiskem kláves Ctrl+S nebo volbou v menu (symbol pro download).
Soubory ve formátu pdf jsou čitelné pomocí software Adobe® Reader®. V případě, že tento software nemáte k dispozici, můžete jej získat zdarma zde.