Czech Technology Platform Smart Grid Award


3. ročník ocenění Czech Technology Platform Smart Grid Award 


Před třemi lety vznikla v naší organizaci Česká technologická platforma Smart Grid myšlenka zviditelnit a propagovat zajímavé inovační projekty v energetice udělením ocenění Czech technology platform Smart Grid Award. K tomuto nápadu nás přivedlo poznání, že řada pozoruhodných projektů s vysokou inovační hodnotou vzniká zcela mimo tradiční renomované firmy často z pouhého nadšení několika  jednotlivců, bez jakékoliv státní podpory a mimo pozornost medií. Iniciativy tohoto druhu jsou pro energetiku v ČR  o to cennější a významnější, že česká energetika v mnoha směrech (OZE, akumulace, elektromobilita,  chytré domy a města, chytré sítě) zaostává za vývojem v Evropě. Inovační projekty názorně demonstrují možnosti rozvoje moderní energetiky a jsou důležitým zdrojem inspirace pro  všechny subjekty působící v energetice. 


V minulých ročnících jsme vždy vybrali 6 projektů, které jsme představili  na tiskové konferenci uspořádané při příležitosti předávání ocenění.  Dále jsme je  uveřejňovali ve speciální, limitované edici nástěnného kalendáře a uvedli  na webu naší organizace www.smartgridcz.eu. 

Pro udílení ocenění za rok 2018 jsme připravili poněkud pozměněný formát. Rozhodli jme se se  opustit vydávání tištěné publikace  a prezentaci oceněných projektů na webu doplnit o krátké video-medailonky a video rozhovory a tímto způsobem představit hlavní řešitele projektu, jejich týmy a okolnosti vzniku a realizace projektu.  Chtěli bychom tedy kromě vlastních projektů podrobněji přestavit jejich tvůrce a jejich zkušenosti z realizace.
Vlastní předávání Czech Technology platform Smart Grid Award za rok 2018 jsme zařadily do programu Evropského týdne udržitelnosti a proběhne v Praze dne 30.5.2019. 

Na předávání  ocenění za rok 2018 budou pozváni také všichni představitelé oceněných projektů v minulých ročnících a budou mit možnost prezentovat své zkušenosti a plány se svými oceněnými projekty. 

Jiří Borkovec 
10.3. 2019 
Česká technologická platforma Smart Grid Oceněné projekty za rok 2018

· Soběstačný dům, Český ostrovní dům s.r.o.

Dokument ke stažení· Implementace Smart Meteringu ve skupině Veolia, PVK a.s.

Dokument ke stažení
· Implementace IMS ve společnosti Východoslovenská distribučná, VSD a.s.

Dokument ke stažení
· Zvláštní cena za osvětu v energetice: 20 let seminářů CYKLUS E

Dokument ke stažení