Czech Technology Platform Smart Grid Award


3. ročník ocenění Czech Technology Platform Smart Grid Award 


Před třemi lety vznikla v naší organizaci Česká technologická platforma Smart Grid myšlenka zviditelnit a propagovat zajímavé inovační projekty v energetice udělením ocenění Czech technology platform Smart Grid Award. K tomuto nápadu nás přivedlo poznání, že řada pozoruhodných projektů s vysokou inovační hodnotou vzniká zcela mimo tradiční renomované firmy často z pouhého nadšení několika  jednotlivců, bez jakékoliv státní podpory a mimo pozornost medií. Iniciativy tohoto druhu jsou pro energetiku v ČR  o to cennější a významnější, že česká energetika v mnoha směrech (OZE, akumulace, elektromobilita,  chytré domy a města, chytré sítě) zaostává za vývojem v Evropě. Inovační projekty názorně demonstrují možnosti rozvoje moderní energetiky a jsou důležitým zdrojem inspirace pro  všechny subjekty působící v energetice. 


V minulých ročnících jsme vždy vybrali 6 projektů, které jsme představili  na tiskové konferenci uspořádané při příležitosti předávání ocenění.  Dále jsme je  uveřejňovali ve speciální, limitované edici nástěnného kalendáře a uvedli  na webu naší organizace www.smartgridcz.eu. 

Pro udílení ocenění za rok 2018 jsme připravili poněkud pozměněný formát. Rozhodli jme se se  opustit vydávání tištěné publikace  a prezentaci oceněných projektů na webu doplnit o krátké video-medailonky a video rozhovory a tímto způsobem představit hlavní řešitele projektu, jejich týmy a okolnosti vzniku a realizace projektu.  Chtěli bychom tedy kromě vlastních projektů podrobněji přestavit jejich tvůrce a jejich zkušenosti z realizace.
Vlastní předávání Czech Technology platform Smart Grid Award za rok 2018 jsme zařadily do programu Evropského týdne udržitelnosti a proběhne v Praze dne 30.5.2019. 

Na předávání  ocenění za rok 2018 budou pozváni také všichni představitelé oceněných projektů v minulých ročnících a budou mit možnost prezentovat své zkušenosti a plány se svými oceněnými projekty. 

Jiří Borkovec 
10.3. 2019 
Česká technologická platforma Smart Grid Oceněné projekty za rok 2018

Soběstačný dům, Český ostrovní dům s.r.o.

Implementace Smart Meteringu ve skupině Veolia, PVK a.s.Dokument ke staženíImplementace IMS ve společnosti Východoslovenská distribučná, VSD a.s.


Dokument ke staženíZvláštní cena za osvětu v energetice: 20 let seminářů CYKLUS E

Dokument ke staženíPo slavnostním předání ocenění Czech Technology Platform Smart Grid Award  za rok 2018 představil doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace představil Inovační strategie České republiky 2019 - 2030. Záznam  jeho přednášky naleznete zde

Dále jsme měli možnost si připomenout několik v minulosti oceněných projektů a seznámit se s jejich vývojem a aktuálním stavem:

Projekt Dynamické nabíjení elektrobusu, Dopravní podnik hl. města Prahy

Projekt Studentská E-formule, ČVUT video naleznete zde

Další projekty budeme postupně přidávat.