Czech Technology Platform Smart Grid Award


3. ročník ocenění Czech Technology Platform Smart Grid Award 


Před třemi lety vznikla v naší organizaci Česká technologická platforma Smart Grid myšlenka zviditelnit a propagovat zajímavé inovační projekty v energetice udělením ocenění Czech technology platform Smart Grid Award. K tomuto nápadu nás přivedlo poznání, že řada pozoruhodných projektů s vysokou inovační hodnotou vzniká zcela mimo tradiční renomované firmy často z pouhého nadšení několika  jednotlivců, bez jakékoliv státní podpory a mimo pozornost medií. Iniciativy tohoto druhu jsou pro energetiku v ČR  o to cennější a významnější, že česká energetika v mnoha směrech (OZE, akumulace, elektromobilita,  chytré domy a města, chytré sítě) zaostává za vývojem v Evropě. Inovační projekty názorně demonstrují možnosti rozvoje moderní energetiky a jsou důležitým zdrojem inspirace pro  všechny subjekty působící v energetice. 


V minulých ročnících jsme vždy vybrali 6 projektů, které jsme představili  na tiskové konferenci uspořádané při příležitosti předávání ocenění.  Dále jsme je  uveřejňovali ve speciální, limitované edici nástěnného kalendáře a uvedli  na webu naší organizace www.smartgridcz.eu. 

Pro udílení ocenění za rok 2018 jsme připravili poněkud pozměněný formát. Rozhodli jme se se  opustit vydávání tištěné publikace  a prezentaci oceněných projektů na webu doplnit o krátké video-medailonky a video rozhovory a tímto způsobem představit hlavní řešitele projektu, jejich týmy a okolnosti vzniku a realizace projektu.  Chtěli bychom tedy kromě vlastních projektů podrobněji přestavit jejich tvůrce a jejich zkušenosti z realizace.
Vlastní předávání Czech Technology platform Smart Grid Award za rok 2018 jsme zařadily do programu Evropského týdne udržitelnosti a proběhne v Praze dne 30.5.2019. 

Na předávání  ocenění za rok 2018 budou pozváni také všichni představitelé oceněných projektů v minulých ročnících a budou mit možnost prezentovat své zkušenosti a plány se svými oceněnými projekty. 

Jiří Borkovec 
10.3. 2019 
Česká technologická platforma Smart Grid POZVÁNKA 

Pozvánka na  3. ročník slavnostního předávání ocenění a setkání s novináři, které se koná dne 30.5. ve společnosti Landis + Gyr , Plzeňská 5a/3185, Praha 5 

Program: 

10:00  Zahájení – informace o Czech Technology Platform Smart Grid Award - J. Borkovec 

10:10  Vyhlášení čtyř oceněných projektů a jejich představení 
  • Vystoupení zástupců jednotlivých projektů,  představení projektů, zodpovězení dotazů 

12.00 Předání ocenění 

12:10 Přestávka na občerstvení 

12:30  Podmínky pro inovace v ČR 
  • Vystoupení zástupců projektů oceněných v minulých ročnících 
  • Inovační strategie České republiky 2019_2030  -  doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., FEng 
  • Aktuální podmínky pro inovace v energetice v ČR 
  • Dotazy novinářů, diskuze a výměna zkušeností 

14:00 Závěr 

Programem provází Ing. J. Beran CSc.  

Účastníci souhlasí s pořízením zvukového a obrazového záznamu z této akce. 


Vzhledem k omezené kapacitě konferenční místnosti je nutná registrace na: smartgrid.cz@gmail.com