20.1.2020 S lítostí jsme dne přijali překvapivou zprávu o náhlém skonu

pana Jaroslava Kubery politika, se kterým jsme sice v mnohém nesouhlasili, ale který měl náš respekt. Odpověď na náš otevřený dopis už nedostaneme a jeho provokativní podněty do diskuze nám budou chybět.