O nás

Česká technologická platforma Smart Grid byla založena jako zájmové sdružení právnických osob v září 2009 z iniciativy domácích firem působících v energetice s cílem podpořit inovaci energetických soustav v ČR zavedením konceptu Smart Grid a aktivně přispět k tvorbě jeho optimální podoby pro Českou republiku. Mezi desítku zakládajících členů sdružení patřily firmy AIS s.r.o., EG Expert s.r.o., EGU Praha Engineering, a.s., Landis+ Gyr s.r.o., Unicorn a.s., S.O.S. Industry s.r.o., Západočeská univerzita v Plzni. Sdružení je otevřeno všem firmám a institucím, které působí v energetice a chtějí se podílet na tvorbě konceptu smart grids. Právě široká účast vědecko-výzkumných institucí a konkurujících si firem je zárukou nezávislosti, kvality a objektivity budoucích stanovisek platformy. Počínaje rokem 2017 se mohou členy platformy stát i fyzické osoby (tzv. individuální členství). Ve stejném roce došlo, na základě změny v zákonech, ke změně registrace platformy, která má nyní status zapsaného spolku (z.s.).

Od roku 2020 zapsaný spolek Česká technologická platforma Smart Grid ukončuje svou činnost a pokračuje jako stejnojmená společnost dle ustanovení paragrafu 2716 zákona č.89/2012 Sb. Společnost však není pravním nástupcem zapsaného spolku.