O nás

Česká technologická platforma Smart Grid byla založena jako zájmové sdružení právnických osob v září 2009 z iniciativy domácích firem působících v energetice s cílem podpořit inovaci energetických soustav v ČR zavedením konceptu Smart Grid a aktivně přispět k tvorbě jeho optimální podoby pro Českou republiku. Mezi desítku zakládajících členů sdružení patřily firmy AIS s.r.o., EG Expert s.r.o., EGU Praha Engineering, a.s., Landis+ Gyr s.r.o., Unicorn a.s., S.O.S. Industry s.r.o., Západočeská univerzita v Plzni. Sdružení je otevřeno všem firmám a institucím, které působí v energetice a chtějí se podílet na tvorbě konceptu smart grids. Právě široká účast vědecko-výzkumných institucí a konkurujících si firem je zárukou nezávislosti, kvality a objektivity budoucích stanovisek platformy. Počínaje rokem 2017 se mohou členy platformy stát i fyzické osoby (tzv. individuální členství). Ve stejném roce došlo, na základě změny v zákonech, ke změně registrace platformy, která má nyní status zapsaného spolku (z.s.).

Předsedou představenstva je v současné době Jaromír Beran ze společnosti EGÚ Praha Engineering a.s., dalšími členy představenstva je Jaroslav Hendrych (Landis+Gyr) a Eduard Janeček (Západočeská univerzita). Sdružení si mimo jiné vytklo ambiciózní cíl vytvořit dokument strategická výzkumná agenda (SVA), který by zmapoval veškeré předpokládané potřeby na všech úrovních výzkumu a vývoje v příštích 10 letech pro koncept inteligentních sítí v ČR. Projekt pokrývá celou problematiku inteligentních sítí od systémové architektury přes rozvoj dílčích technologických řešení, technologické standardy, legislativní rámec až po procesní model celého konceptu inteligentních sítí.

Česká technologická platforma Smart Grid


Současní členové platformy

EG - Expert s.r.o.
www.egexpert.cz​

Landis+Gyr s.r.o.
www.landisgyr.com

Západočeská univerzita v Plzni
www.zcu.cz

ČAPLDS

www.caplds.cz


Individuální členové platformy

Ing. Petr Neuman, CSc.
Zdeněk Tetřev