Kontakty

Česká technologická platforma Smart Grid
V Chaloupkách 474/75
198 00 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 720 46 783
bankovní spojení: KB, č.ú.: 43-6027840277/0100
Členové představenstva:
Ing. Jaromír Beran, CSc., EGÚ Praha Engineering a.s., předseda představenstva
Ing. Jaroslav Hendrych, Landis+Gyr s.r.o.
Doc. Ing. Eduard Janeček, CSc., Západočeská univerzita v Plzni
Výkonný ředitel:
Ing. Jiří Borkovec, mobile: +420 602 861 034
Sekretariát:
Ivana Špičáková, e-mail: smartgrid.cz@gmail.com
Česká technologická platforma Smart Grid, z. s., zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 58874