Služby

Nabídka služeb a produktů - školení, workshopy, konference, studie

Česká technologická platforma Smart Grid představuje snadný a jednotný přístup za předem definovaných podmínek k širokému spektru kompetencí a kapacitám vytvořených v rámci sdružení.  To umožňuje v případě potřeby rychlé sestavení  vhodného řešitelského týmu pro projekty  v oblasti inteligentních sítí.

Nabídka „integrovaných“ služeb zprostředkovaných platformou
  • Řízení projektů, zajištění chodu projektové kanceláře, zajištění kvality projektů.
  • Odborné studie, analýzy, studie proveditelnosti, ekonomická posouzení v oblasti inteligentního měření a inteligentních sítí.
  • Příprava zadání pro projekty a výběrová řízení v oblasti inteligentních sítí.
  • Komplexní dodávky technologií pro inteligentní měření a sítě.
Nabídka aktuálních služeb:

Nabídka služeb pro provozovatele lokálních distribučních soustav. Detaily nabídky viz Nabídka pro provozovatele LDS.