Seminář Demand Side Response, Varšava


Česká technologická platforma Smart Grid stala čestným patronem semináře organizovaného společností CBE Polska, tentokrát na téma Demand Side Response - Custorem, Market, Technology, které se bude konat 12. října 2017 ve Varšavě.


E 2017 - seminář VII.

Dne  20. září 2017 se bude konat další ze seminářů dalšího Cyklu E 2017, pořádaného jedním z členů naší platformy, společností EGÚ Praha Engineering, a. s.

Místo konání Konferenční místnost, Ústav teorie informace a automatizace AV, (UTIA). Adresa Areál AV ČR, Praha 8, Pod Vodárenskou věží 4, (modrá budova). Zobrazení na mapě, naplánování trasy automobilem, městská hromadná doprava - metro C, tram (10), bus - stanice Ládví, pěší trasa. Upozorňujeme, že od 1. 10. 2016 jsou na Praze 8 modré zóny! Využijte parkoviště P+R Ládví na mapě, naplánování trasy a P+R Letňany (u metra) na mapě, naplánování trasy.

VII. Smart Comunications & Technology Forum


Tak jako v minulých letech se Česká technologická platforma Smart Grid stala čestným patronem konference VII. Smart Comunications & Technology Forum, které se konalo 8.6. 2017 ve Varšavě.


Informace o této zajímavé akci naleznete  na  http://cbepolska.pl/pl/vii-smart-communications-and-technology-forum.html.

Elektromobilita a ČEZ, odpovědi na položené otázky

V souvislosti s problematikou elektromobility (viz aktualita Česká republika podporuje rozvoj elektromobility) jsme poslali generálnímu řediteli a předsedovi představenstva ČEZ panu Ing. Danielu Benešovi, MBA, čtyři otázky, týkající se tohoto tématu. Odpověď přišla v mailu, jehož obsah si dovolujeme bez dalších komentářů zveřejnit. Pod naše otázky se podepsal předseda představenstva České technologické platformy Ing. Jaromír Beran, CSc., kterému je tedy odpověď na ně adresována:

Česká republika podporuje rozvoj elektromobility

Připomeňme si, že koncem roku 2014 jsme na základě závěrů konference Elektromobilita a Smart grid forum Praha 2014 obrátili na ministra průmyslu Jana Mládka a ministra dopravy Dana Ťoka s otevřenými dopisy, ve kterých jsme upozorňovali na zaostávání ČR v oblasti elektromobility, na nutnost státní podpory a koordinace pro rozvoj tohoto odvětví. (dopisy ministrům v plném znění jsou zde).