Parlamentní seminář k problematice NAP SG - prezentace a ČT

Seminář, organizovaný hospodářským výborem – podvýborem pro energetiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, se uskutečnil dne 25.9.2018 v prostorách hospodářského výboru.

Informace o průběhu semináře nabízíme nyní i ve formě prezentací, která na něm zazněly. Zároveň doplňujeme odkaz na informaci o semináři, která zazněla v České televizi.

Informace a závěry z parlamentního semináře k problematice NAP SG

Stručné shrnutí závěrů parlamentního semináře k problematice Národního akčního plánu pro chytré sítě (NAP SG)

Seminář, organizovaný hospodářským výborem – podvýborem pro energetiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, se uskutečnil dne 25.9.2018 v prostorách hospodářského výboru.

Pozvánka na parlamentní seminář NAP SG

Česká technologická platforma Smart Grid si Vás dovoluje pozvat na Parlamentní seminář Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG), konaný pod záštitou energetického podvýboru, vedeného panem Pavlem Pustějovským.

Odpověď ministryně průmyslu a obchodu na otevřený dopis

Přinášíme odpověď paní ministryně Marty Novákové na náš otevřený dopis. Paní ministryně naší aktivitu týkající se NAP SG vítá, což je samozřejmě potěšující. Jako tradičně její odpověď přikládáme, abyste si mohli udělat vlastní názor.

Otevřený dopis ministryni obchodu a průmyslu 2018

Naší platformě, která má téma chytrých sítí ve svém názvu, není samozřejmě vývoj v oblasti Smart Grid v české energetice lhostejný. Jak by každý jistě očekával, tématem, které se zdá být pro vývoj energetiky (a nejenom té elektro) klíčový, se zabýváme soustavně. Není tedy divu, že se zájmem sledujeme aktivity týkající se uplatnění konceptu Smart Grid na národní úrovni.

Situace a současný stav kolem implementace závěrů tzv. Národního akčního plánu pro chytré sítě (NAP SG) nás přinutila k zamyšlení, které vyústilo v roce 2016 k napsání otevřeného dopis tehdejšímu ministrovi Janu Mládkovi. Od té doby se začaly některé cíle NAP SG naplňovat a v lednu letošního roku byla vládou ČR přijata a poté i uveřejněna Zpráva o průběžném vyhodnocení plnění Národního akčního plánu pro chytré sítě (NAP SG). Mezitím se ministrem vlády, nyní v demisi, stal pan Tomáš Hüner, a tak jsme se, věrni tradici, rozhodli oslovit ho otevřeným dopisem také. Známá situace kolem Vlády ČR vedla k tomu, že ve druhé polovině tohoto roku došlo u nově jmenované vlády ke změně na postu vedení ministerstva a ministryní se stala paní Mara Nováková. Abychom dodrželi kontinuitu, oslovili jsme otevřeným dopisem i novou paní ministryni.