Elektromobilita a ČEZ, odpovědi na položené otázky

V souvislosti s problematikou elektromobility (viz aktualita Česká republika podporuje rozvoj elektromobility) jsme poslali generálnímu řediteli a předsedovi představenstva ČEZ panu Ing. Danielu Benešovi, MBA, čtyři otázky, týkající se tohoto tématu. Odpověď přišla v mailu, jehož obsah si dovolujeme bez dalších komentářů zveřejnit. Pod naše otázky se podepsal předseda představenstva České technologické platformy Ing. Jaromír Beran, CSc., kterému je tedy odpověď na ně adresována:

Česká republika podporuje rozvoj elektromobility

Připomeňme si, že koncem roku 2014 jsme na základě závěrů konference Elektromobilita a Smart grid forum Praha 2014 obrátili na ministra průmyslu Jana Mládka a ministra dopravy Dana Ťoka s otevřenými dopisy, ve kterých jsme upozorňovali na zaostávání ČR v oblasti elektromobility, na nutnost státní podpory a koordinace pro rozvoj tohoto odvětví. (dopisy ministrům v plném znění jsou zde).


Pozvánka na 18. seminář LDS

ČTPSG připravila cyklus odborných seminářů věnovaných problematice lokálních distribučních soustav (LDS).

18. seminář cyklu se bude konat ve středu 22. března 2017 (středa). Místo konání EGÚ Praha Engineering a. s. Adresa Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice. Zobrazení na mapě, naplánování trasy automobilem.

E 2017 - seminář III.

Dne  29. března 2017 se bude konat další ze seminářů dalšího Cyklu E 2017, pořádaného jedním z členů naší platformy, společností EGÚ Praha Engineering, a. s.

Místo konání Konferenční místnost, Ústav teorie informace a automatizace AV, (UTIA). Adresa Areál AV ČR, Praha 8, Pod Vodárenskou věží 4, (modrá budova). Zobrazení na mapě, naplánování trasy automobilem, městská hromadná doprava - metro C, tram (10), bus - stanice Ládví, pěší trasa. Upozorňujeme, že od 1. 10. 2016 jsou na Praze 8 modré zóny! Využijte parkoviště P+R Ládví na mapě, naplánování trasy a P+R Letňany (u metra) na mapě, naplánování trasy.

E 2017 - seminář II.

Dne  22. února 2017 se bude konat další ze seminářů dalšího Cyklu E 2017, pořádaného jedním z členů naší platformy, společností EGÚ Praha Engineering, a. s.

Místo konání Konferenční místnost, Ústav teorie informace a automatizace AV, (UTIA). Adresa Areál AV ČR, Praha 8, Pod Vodárenskou věží 4, (modrá budova). Zobrazení na mapě, naplánování trasy automobilem, městská hromadná doprava - metro C, tram (10), bus - stanice Ládví, pěší trasa. Upozorňujeme, že od 1. 10. 2016 jsou na Praze 8 modré zóny! Využijte parkoviště P+R Ládví na mapě, naplánování trasy a P+R Letňany (u metra) na mapě, naplánování trasy.