Otevřený dopis ministryni obchodu a průmyslu 2018

Naší platformě, která má téma chytrých sítí ve svém názvu, není samozřejmě vývoj v oblasti Smart Grid v české energetice lhostejný. Jak by každý jistě očekával, tématem, které se zdá být pro vývoj energetiky (a nejenom té elektro) klíčový, se zabýváme soustavně. Není tedy divu, že se zájmem sledujeme aktivity týkající se uplatnění konceptu Smart Grid na národní úrovni.

Situace a současný stav kolem implementace závěrů tzv. Národního akčního plánu pro chytré sítě (NAP SG) nás přinutila k zamyšlení, které vyústilo v roce 2016 k napsání otevřeného dopis tehdejšímu ministrovi Janu Mládkovi. Od té doby se začaly některé cíle NAP SG naplňovat a v lednu letošního roku byla vládou ČR přijata a poté i uveřejněna Zpráva o průběžném vyhodnocení plnění Národního akčního plánu pro chytré sítě (NAP SG). Mezitím se ministrem vlády, nyní v demisi, stal pan Tomáš Hüner, a tak jsme se, věrni tradici, rozhodli oslovit ho otevřeným dopisem také. Známá situace kolem Vlády ČR vedla k tomu, že ve druhé polovině tohoto roku došlo u nově jmenované vlády ke změně na postu vedení ministerstva a ministryní se stala paní Mara Nováková. Abychom dodrželi kontinuitu, oslovili jsme otevřeným dopisem i novou paní ministryni.

Odpověď ministra průmyslu a obchodu na otevřený dopis

Přinášíme odpověď ministra v demisi pana Tomáše Hünera na náš otevřený dopis. Obsáhlá  odpověď popisuje aktuální situaci  kolem NAP SG poměrně pozitivně, nicméně na některé   důležité otázky stále postrádáme odpověď. Např.   kdy bude rozhodnuto o  implementaci  inteligentního měření nebo jaký je  aktuální harmonogram NAP SG.  V neposlední řadě  pokládáme za evidentně chybné nezabývat se multiutilitním měřením v době, kdy  už  v ČR probíhá nasazování chytrých měřičů v distribuci vody, plynu i tepla a potřeba kordinace je zde  zcela zřejmá.

Otevřený dopis ministrovi průmyslu a obchodu 2018

Naší platformě, která má téma chytrých sítí ve svém názvu, není samozřejmě vývoj v oblasti Smart Grid v české energetice lhostejný. Jak by každý jistě očekával, tématem, které se zdá být pro vývoj energetiky (a nejenom té elektro) klíčový, se zabýváme soustavně. Není tedy divu, že se zájmem sledujeme aktivity týkající se uplatnění konceptu Smart Grid na národní úrovni.

Situace a současný stav kolem implementace závěrů tzv. Národního akčního plánu pro chytré sítě (NAP SG) nás přinutila k zamyšlení, které vyústilo v roce 2016 k napsání otevřeného dopis tehdejšímu ministrovi Janu Mládkovi. Od té doby se začaly některé cíle NAP SG naplňovat a v lednu letošního roku byla vládou ČR přijata a poté i uveřejněna Zpráva o průběžném vyhodnocení plnění Národního akčního plánu pro chytré sítě (NAP SG). Mezitím se ministrem vlády, nyní v demisi, stal pan Tomáš Hüner, a tak jsme se, věrni tradici, rozhodli oslovit ho otevřeným dopisem také.

19. seminář LDS - návštěva Smart City Aspern Víden

Po krátké pauze jsme připravili další, v pořadí již 19., tentokrát trochu neobvyklý seminář pro LDS.

Úvodem ještě krátké vysvětlení k plánované náplni seminářů, které bude pořádat Česká technologická platforma Smart Grid. V současné době již funguje Česká asociace provozovatelů lokálních distribučních soustav, kterou jsme spoluzakládali, a která se operativně věnuje všem relevantním a aktuálním otázkám provozu LDS (viz http://www.caplds.cz) a hájí zájmy provozovatelů LDS při jednání o legislativních a regulatorních změnách. S ohledem na výše uvedenou činnost ČAPLDS se Česká technologická platforma Smart Grid chce nadále soustředit na speciální technologická témata, aktuální trendy a konceptuální řešení, jejichž potřebu přináší dnešní dynamický vývoj energetiky a společnosti jako takové.

Pozvánka na 19. mimořádný seminář LDS

ČTPSG připravila cyklus odborných seminářů věnovaných problematice lokálních distribučních soustav (LDS).

19. seminář cyklu se bude konat ve čtvrtek dne 25 .1. 2017 od 10.00 do cca 18:00 hod. Tento seminář je organizován jako výjezdní. Na programu semináře je návštěva pilotního  projektu Smart City Aspern Víden, přednášky v demo centrum (překládané do češtiny) a prohlídka technologických zařízení.