Oznámení

Vážení přátelé,

s lítostí vám musíme oznámit, že dne 13. srpna zemřel Ing. Antonín Popelka, zástupce zakládajícího člena České technologické platformy Smart Grid, společnosti AIS spol. s r.o. v Brně. V prvních letech činnosti Platformy stál v čele jejího představenstva a i poté, kdy se i díky své dlouhotrvající vážné nemoci soustředil především na práci ve společnosti AIS, kterou spoluzaložil a do posledních chvil i řídil, se aktivně a se zájmem práce v našem sdružení účastnil.


Antonína Popelka se téměř se po celou dobu svého profesního působení zabýval oblastí monitorování a řízení procesů v energetice. Znali jsme ho jako člověka a odborníka, který se objevil vždy tam, kde vznikalo něco nového. A nejen to. Velmi často to byl právě on, kdo byl svým osobním nasazením, znalostmi, organizačními dovednostmi a zejména schopností předvídat směr budoucího rozvoje, hlavním iniciátorem praktického uplatnění celé řady novinek. Bez nadsázky je o něm například možné hovořit jako o člověku, který českým energetikům ukázal, jak užitečný pro ně může být systém GPS a jeho využití v aplikacích synchronního měření fázorů.

Antonín byl nejen odborník na slovo vzatý, byl i spolehlivým kolegou a pro celou řadu z nás i blízkým přítelem. Bude nám všem chybět.

Čest jeho památce.

Česká technologická platforma Smart Grid
Praha, 17. Srpna 2017

Seminář Demand Side Response, Varšava


Česká technologická platforma Smart Grid stala čestným patronem semináře organizovaného společností CBE Polska, tentokrát na téma Demand Side Response - Custorem, Market, Technology, které se bude konat 12. října 2017 ve Varšavě.


E 2017 - seminář VII.

Dne  20. září 2017 se bude konat další ze seminářů dalšího Cyklu E 2017, pořádaného jedním z členů naší platformy, společností EGÚ Praha Engineering, a. s.

Místo konání Konferenční místnost, Ústav teorie informace a automatizace AV, (UTIA). Adresa Areál AV ČR, Praha 8, Pod Vodárenskou věží 4, (modrá budova). Zobrazení na mapě, naplánování trasy automobilem, městská hromadná doprava - metro C, tram (10), bus - stanice Ládví, pěší trasa. Upozorňujeme, že od 1. 10. 2016 jsou na Praze 8 modré zóny! Využijte parkoviště P+R Ládví na mapě, naplánování trasy a P+R Letňany (u metra) na mapě, naplánování trasy.

VII. Smart Comunications & Technology Forum


Tak jako v minulých letech se Česká technologická platforma Smart Grid stala čestným patronem konference VII. Smart Comunications & Technology Forum, které se konalo 8.6. 2017 ve Varšavě.


Informace o této zajímavé akci naleznete  na  http://cbepolska.pl/pl/vii-smart-communications-and-technology-forum.html.

Elektromobilita a ČEZ, odpovědi na položené otázky

V souvislosti s problematikou elektromobility (viz aktualita Česká republika podporuje rozvoj elektromobility) jsme poslali generálnímu řediteli a předsedovi představenstva ČEZ panu Ing. Danielu Benešovi, MBA, čtyři otázky, týkající se tohoto tématu. Odpověď přišla v mailu, jehož obsah si dovolujeme bez dalších komentářů zveřejnit. Pod naše otázky se podepsal předseda představenstva České technologické platformy Ing. Jaromír Beran, CSc., kterému je tedy odpověď na ně adresována: