Dropdown_custom

Czech Technology Platform Smart Grid Award za rok 2019

Nominace projektů na ocenění  Czech Technology Platform Smart Grid Award za rok 2019 zasílejte na emailovou adresu

Czech Technology Platform Smart Grid Award


3. ročník ocenění Czech Technology Platform Smart Grid Award 


Před třemi lety vznikla v naší organizaci Česká technologická platforma Smart Grid myšlenka zviditelnit a propagovat zajímavé inovační projekty v energetice udělením ocenění Czech technology platform Smart Grid Award. K tomuto nápadu nás přivedlo poznání, že řada pozoruhodných projektů s vysokou inovační hodnotou vzniká zcela mimo tradiční renomované firmy často z pouhého nadšení několika  jednotlivců, bez jakékoliv státní podpory a mimo pozornost medií. Iniciativy tohoto druhu jsou pro energetiku v ČR  o to cennější a významnější, že česká energetika v mnoha směrech (OZE, akumulace, elektromobilita,  chytré domy a města, chytré sítě) zaostává za vývojem v Evropě. Inovační projekty názorně demonstrují možnosti rozvoje moderní energetiky a jsou důležitým zdrojem inspirace pro  všechny subjekty působící v energetice. 

V minulých ročnících jsme vždy vybrali 6 projektů, které jsme představili  na tiskové konferenci uspořádané při příležitosti předávání ocenění.  Dále jsme je  uveřejňovali ve speciální, limitované edici nástěnného kalendáře a uvedli  na webu naší organizace www.smartgridcz.eu. 

Pro udílení ocenění za rok 2018 jsme připravili poněkud pozměněný formát. Rozhodli jme se se  opustit vydávání tištěné publikace  a prezentaci oceněných projektů na webu doplnit o krátké video-medailonky a video rozhovory a tímto způsobem představit hlavní řešitele projektu, jejich týmy a okolnosti vzniku a realizace projektu.  Chtěli bychom tedy kromě vlastních projektů podrobněji přestavit jejich tvůrce a jejich zkušenosti z realizace.
Vlastní předávání Czech Technology platform Smart Grid Award za rok 2018 jsme zařadily do programu Evropského týdne udržitelnosti a proběhne v Praze dne 30.5.2019. 

Na předávání  ocenění za rok 2018 budou pozváni také všichni představitelé oceněných projektů v minulých ročnících a budou mit možnost prezentovat své zkušenosti a plány se svými oceněnými projekty. 

Jiří Borkovec 
10.3. 2019 
Česká technologická platforma Smart Grid 

Parlamentní seminář k problematice NAP SG - prezentace a ČT

Seminář, organizovaný hospodářským výborem – podvýborem pro energetiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, se uskutečnil dne 25.9.2018 v prostorách hospodářského výboru.

Informace o průběhu semináře nabízíme nyní i ve formě prezentací, která na něm zazněly. Zároveň doplňujeme odkaz na informaci o semináři, která zazněla v České televizi.

Informace a závěry z parlamentního semináře k problematice NAP SG

Stručné shrnutí závěrů parlamentního semináře k problematice Národního akčního plánu pro chytré sítě (NAP SG)

Seminář, organizovaný hospodářským výborem – podvýborem pro energetiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, se uskutečnil dne 25.9.2018 v prostorách hospodářského výboru.

Pozvánka na parlamentní seminář NAP SG

Česká technologická platforma Smart Grid si Vás dovoluje pozvat na Parlamentní seminář Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG), konaný pod záštitou energetického podvýboru, vedeného panem Pavlem Pustějovským.